Sisteme solare De Dietrich cu aplicatii la instalatii individuale (rezidentiale)

Aplicaţiile individuale pe energia solară

Soarele este o vastă sursă de energie, el trimiţând spre pământ, într-un singur an, de 20.000 de ori energia necesară întregii populaţii a globului respectiv, 170 miliarde MWan/an.

Energia solară prezintă o serie de caracteristici,  dintre care enumerăm:

 • este inepuizabilă şi nepoluantă;
 • are potenţial energetic uriaş;
 • este larg dispersată (utilizarea ei prin conversie la locul de consum, eliminându-se astfel transportul);
 • are o intensitate variabilă (aceas ta constituie un dezavantaj), fi ind în scădere de la Ecuator spre Poli;
 • este variabilă şi în funcţie de anotimp, nebulozitate, fiind intermitentă cu alternanţă zi-noapte etc.

Conversia energiei solare este:

 • directă (în energie electrică prin panouri fotovoltaice);
 • indirectă (prin conversia în energie termică a undelor solare sau prin reflectarea şi focalizarea căldurii cu ajutorul panourilor colectoarelor solare).

În continuarea articolului din nr. 3/2008, cu aplicaţii ale sistemelor solare la colectivităţi, în prezenta revistă tehnică, vom insista pe cea de-a doua categorie, cea a aplicaţiilor domestice. Grupurile ţintă pentru instalaţiile mici şi medii solare sunt:

 • casele unifamiliale;
 • casele multifamiliale;
 • hotelurile mici/pensiunile;
 • spitalele;
 • piscinele.

Un exemplu reuşit este Austria – a treia piaţă din Uniunea Europeană – care are peste 250.000 m² de panouri colectoare solare în funcţiune. Astfel, din totalul imobilelor din Austria, 14% au case cu panouri solare, iar hotelurile şi pensiunile deţin o pondere de 5%. Un alt exemplu: în producţia şi exploatarea energiei solare, astăzi, lider pe piaţa europeană este Germania, cu un procent de 48%, urmată de ţările din sudul Europei (mediteraneene), iar liderul cel mai de temut pe piaţa asiatică este China.

Reamintesc că, în general, la un imobil consumul de energie se repartizează astfel: circa 90% energie termică şi circa 10% energie electrică.

Oportunităţi în România

De ce ne preocupă implementarea şi realizarea în România de numeroase instalaţii solare individuale, pe noi, compania COMINSTAL GROUP, importa-

tor sisteme solare DIETRISOL?

Iată răspunsul nostru sub forma unui decalog solar:

 1. Nu consumă nici un fel de combustibil, nefiind influenţată de creşterile de preţ ale combustibililor clasici şi al energiei.
 2. Uşor de montat (toate accesoriile necesare fi ind livrate de COMINSTAL GROUP).
 3. Ieftine în exploatare, întreţinere minimă.
 4. Viaţă lungă de funcţionare, de peste 20 de ani.
 5. Siguranţă în exploatare, nu există pericol de foc, explozie etc.
 6. Asigură apă caldă (acm) pe tot parcursul anului (dacă panourile sunt orientate Sud și înclinate între 25-45°).
 7. Împreună cu o pompă de căldură, asigură încălzirea locuinţelor cu reducerea costurilor la energie până la 70%.
 8. Prelungesc indirect viaţa sistemului de încălzire existent al locuinţei, din luna Aprilie până în luna Noiembrie; nu este necesară pornirea încălzirii clasice.
 9. Sunt total nepoluante, nu emit noxe, nu produc reziduuri.
 10. Sunt practic inepuizabile.

În România, în ultimi ani, interesul pentru energia solară este la fel de ridicat, indiferent de zonă. COMINSTAL GROUP, specializat în sisteme solare De Dietrich, cu zeci de instalaţii individuale realizate şi în exploatare încă din 2003, recomanda cu „căldură” aceste sisteme.

Succint, ele pot satisface necesarul de apă caldă de consum (acm); fi e acm + aport la încălzire; fi e prima sau a doua cerinţă + încălzirea unei piscine descoperite/acoperite.

Sistemele Dietrisol sunt concepute pentru a rezolva toate cerinţele unei locuinţe domestice (unifamilială) sau a unei locaţii mai mari: multifamilială, hotel, pensiune, restaurant etc.

În această prezentare ne vom referi, în special, la locuinţele domestice (grupuri de vile).

Echipamentele De Dietrich se împart în două clase:

 • sistem CESI – numai pentru acm;
 • sistem SSC – pentru acm + căldură.

Un sistem solar Dietrisol are în general cam 3 componente principale: 1). Panouri solare; 2). Boilere preparatoare/schimbătoare în plăci solare; 3). Automatizări solare cu staţii solare şi accesorii de integrare sistem.

a). Panourile solare sunt de 5 tipuri:

 • panouri plane pentru locuinţe mici: ECO 2,1;
 • panouri plane pentru locuinţe mici: PRO 2,3;
 • panouri plane pentru locuinţe mici: PRO 2,5;
 • panouri plane pentru colectivităţi: PRO C;
 • panouri din tuburi vidate pentru colectivităţi: POWER 7/10/15

Aceste panouri se folosesc pentru următoarele aplicaţii:

 • ECO pentru aplicaţii standard;
 • PRO pentru înaltă performanţă;
 • POWER pentru foarte înaltă performanţă.

Soluţii de montaj: integrat în acoperiş; pe acoperiş; pe terasă (sau în curte, pe un plan înclinat).

sisteme-solare-de-dietrich-cu-aplicatii-la-instalatii-individuale-rezidentiale-1
b). Boilerele solare performante pot fi : mono, bi, triserpentină sau speciale, multistratifi cate termic cu colectare multiplă. Boilerele pot avea sau nu încorporate şi o rezistenţă electrică.

Din anul 2007, aproape toate boilerele solare De-Dietrich sunt echipate monobloc (inclusiv staţii solare încorporate tip DKP 6-8 sau 9-20), au un design deosebit şi pot fi  montate în orice loc, nu neapărat în camera centralei termice.

Din numeroasele sisteme-boiler, enumerăm: DUO 1/ECO 1 (acm); TRIO şi DUO 2/ECO 2 (acm); QUADRO cu DUC/DU, DC, PS (acm + încălzire); QUADROPAC – cel mai nou – pentru cuplarea cu pompele de căldu- ră (acm + încălzire).

Capacităţile acestor boilere sunt: 250; 300; 350; 400; 500; 750; 1.000; 1.500 litri (cele colective pot ajunge până la 2.500 litri).

c). Automatizările solare sunt la fel de variate ca modele şi funcţionalitate. Dintre modele de regulatoarele Dietrisol amintim: A; B; C; ES; M; MCDB şi cel mai modern QUADROMATIC pentru cuplarea cu o pompă de căldură. Staţiile solare complete cu pompe solare si accesorii sunt DKP sau DKS (montaj mural).

d). Accesoriile solare sunt complexe şi dintre acestea exemplifi căm: seturi DUO TUBE si DUO-FLEX (leagă boilerul de panourile de acoperiş); kit complet pentru montaj acoperiş/terasă (inclusiv suporţi înclinaţi); instalaţie de umplere circuit solar; lichid „caloportor” solar, etc.

Servicii pentru echipamente solare individuale

Firma Cominstal Group vine în sprijinul clientului, oferindu-i  servicii de calitate pentru achiziţia şi exploatarea acestor echipamente performante:

 • chestionare de recomandare şi identifi care a cerinţelor de sistem;
 • asistenţă şi recomandarea soluţiei optime;
 • dimensionare, inclusiv soluţia de montaj panouri (gratuit);
 • vizite pe teren şi soluţii tehnice şi de montaj;
 • livrarea echipamentului „pachet”;
 • montaj sau asistenţă;
 • garanţii, service, piese de schimb;
 • post garanţie (service) – cu contract.

Atât producătorul francez – DeDietrich- cât şi vânzătorul român -Cominstal Group- accentuează:

 • Energia solară este 100% gratuită.
 • Economia realizată de o familie în cursul unui an scade cu 60% costurile pentru acm, iar dacă este susţinută şi încălzirea, economia de energie este de 25% până la 40%.
 • Se evită emisia în atmosferă de sute de kilograme de CO2.
 • Confort durabil 100%.
 • Posibilitatea ca statul român să susţină în viitor achiziţionarea echipamentelor ecologice prin ajutoare fi nanciare (credit de până la 50%, primă nereturnabilă, TVA redus – aşa cum se aplică în Uniunea Europeană).

Studiul nostru pe 6 aplicaţii solare individuale

Studiul realizat în 2007, pe 6 tipuri de imobile unifamiliare, structurate P+E; P+E+M, este  cu 2 aplicaţii solare + încălzire piscină exterioară (de circa 30 m² suprafaţă).

Analiza noastră sa referit numai la echipamente în şase variante, astfel:

 • Varianta I: condensaţie 24 kw + solar numai pt. acm;
 • Varianta II: condensaţie 24 kw + solar pt. acm + înc.;
 • Varianta III: condensaţie 24 kw + solar pt. acm + piscină;
 • Varianta IV: condensaţie 35 kw + solar numai pt. acm;
 • Varianta V: condensaţie 35 kw + solar pt. acm + înc.;
 • Varianta VI: condensaţie 35 kw + solar pt. acm + piscină.

Precizăm că centralele în condensaţie sunt cele mai performante din lume, una din centralele murale De Dietrich având integrat şi sistemul de reglaj pentru încălzire în pardoseală.

Studiul de amortizare a investiţiei. Considerente de soluţie

Studiul s-a făcut pe fiecare tip de vilă, cu boilere bi, tri şi multistrat. Calculul costurilor s-a făcut luând în considerare următoarele soluţii:

 • valoarea centralei termice – formată din mai multe componente (cazan, pompă, vas expansiune etc.), conţine şi jumătate din valoarea boilerului (cealaltă jumătate intrând în valoarea echipamentului solar);
 • kiturile hidraulice pentru încălzirea în pardoseală sau radiatoare nu au fost luate în calcul în varianta aceasta (valoarea acestora se va stabili ulterior, în
  funcţie de soluţia de încălzire);
 • ofertele nu conţin decât echipamentele termice şi solare.

Pentru ca aceste sisteme solare să funcţioneze și în lunile reci, recomandăm 25 grade până la 45 grade pentru unghiurile de pe acoperișuri, iar orientarea panourilor să fie făcută către Sud.

Considerente economice. Evaluarea amortizării.

Subliniem faptul că evaluarea costurilor şi a economiei realizate pe aceste investiţii nu pot fi  făcute într-un mod riguros datorită complexităţii furniturii de echipamente şi a soluţiei tehnice.

Din analiza economică prezentată în studiu rezultă costurile totale la echipamentele termice și solare (pe variante) cuprinse între 6.000 și 12.000 Euro fără TVA.

Echipamentele suplimentare la această investiţie sunt cele solare (întrucât se consideră că obiectivul are în dotare – ca valoare de investiţie inclusă – centrala termică), iar valoarea acestora pentru cele şase variante este cuprinsă între 3.000 şi 6.0000 de Euro fără TVA, ceea ce reprezintă 50% din costul echipamentelor termice şi solare.

Cazanele în condensaţie oferite (cu randament de 99,1%) consumă după cum urmează:

 • cel de 24 kw, la puterea maximă: 2,8 Nm³/h;
 • cel de 35 kw, la puterea maximă: 3,6 Nm³/h

În scopul facilitării calculului pentru amortizarea investiţiei, vă cerem acordul pentru stabilirea unor convenţii, după cum urmează:
a). Calculul consumului în  sezonul rece este pentru: 6 luni/an – 30 zile/lună – 10 ore/zi.

b). Preţul la combustibil – în creștere continuă – luat în calcul în lucrare este cel al lunii Martie 2007: preţul unui Nm³/h gaz natural = 0,30 Euro/ Nm³/h fără TVA;

 • preţul unui m³ apă rece = 0,48 Euro/m³ fără TVA;
 • preţul unui kwh energie electrică = 0,095 Euro/kwh fără TVA.

c). Statistic, datorită schimbării climei la nivel global, din 365 zile/an, numărul de zile cu soare a ajuns în prezent la 210 zile solare/an (faţă de 150 zile solare/an, câte erau anterior). Aşadar, dacă luăm în considerare că, în medie,  sunt 8 cu soare pe zi, rezultă că în 210 zile solare/an avem circa 1.700 ore solare/an.

d). Consumul la o locuinţă unifamilială este de circa 90% pe energia termică şi de circa 10% pe energia electrică.

e). Economia de emisii poluante (CO2, CO, NOx) nu poate fi  cuantifi cată în bani.

Calcule

La cele două tipuri de centrale, costul estimat (în Euro fără TVA) pe gaze naturale este:

 • C (24 kw) = 10 h/zi x 2,8 Nm³/h x 30 zile/lună x 6 luni x 0,3 Euro/ Nm³/h = 1.512 Euro/sezon;
 • C (35 kw) = 10 h/zi x 3,6 Nm³/h x 30 zile/lună x 6 luni x 0,3 Euro/ Nm³/h = 1.944 Euro/sezon;

Economia estimată în lume (şi la DeDietrich) prin utilizarea sistemelor solare este:

 • la acm = circa 60%
 • la încălzire + acm = circa 25% până la 40%.

Dacă luăm în calcul, în variantele noastre de oferte, o valoare medie convenţională de 35% (media între 25% şi 40%) rezultă o economie pe tipuri de centrale:

 • Ec. (24 kw) = 1.512 Euro/sezon x 35% = circa 530 Euro/sezon;
 • Ec. (35 kw) = 1.944 Euro/sezon x 35% = circa 680 Euro/sezon;

Concluzii

Pentru calculul amortizării echipamentelor suplimentare vom ţine cont de: valoarea costurilor suplimentare (de 3.000 până la 6.000 Euro fără TVA);

valoarea costului economiei la gaz + energieielectrice pe sezon, pentru fi ecare tip de centrală

 • 530 x 1,1 = 583 Euro/an
 • 680 x 1,1 = 748 Euro/an

Rezultă o amortizare estimată între 4 şi 9 ani de zile. Ţinând cont că există şi alte forme de amortizare a investiţiilor, pe alte criterii, putem estima real că în medie recuperarea investiţiei suplimentare necesită între 5 şi 7 ani de zile.

Aşadar merită încercat.

Întocmit, Ing. Radu Solcan, Mai, 2008

Leave a Reply